Fermy Drobiu – Odchowalnie (kurki odchowane)

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego i ściółkowego z rusztem

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego i ściółkowego z rusztem

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowywane do systemu wolierowego i ściółkowego z rusztem

Ferma Drobiu – odchowalnie

obiekt ściółkowy przygotowany do wstawienia piskląt

Ferma Drobiu – odchowalnie

pisklęta jednodniowe po wstawieniu do obiektu ściółkowego

Ferma Drobiu – odchowalnie

pisklęta odchowywane w systemie ściółkowym

Ferma Drobiu – odchowalnie

pisklęta odchowywane w systemie ściołowym

Ferma Drobiu – odchowalnie

pisklęta odchowywane w systemie klatkowym

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowane w systemie klatkowym

Ferma Drobiu – odchowalnie

kurki odchowane w systemie klatkowym