Informacja techniczna Hy-Line Browna Wariant brązowy

Kura Hy-Line Brown - wariant brązowy

Hy-Line Brown - wariant brązowy 

Podstawowe parametry użytkowe stada nieśnego Hy-Line Brown

Okres odchowu (do 17 tygodnia):

Przeżywalność 98%
Zużycie paszy 5,75 - 6,13 kg (śr. 5,94 kg)
Masa ciała w 17 tyg. 1,40 -  1,48 kg

Okres nieśności (do 100 tygodnia):

Szczyt nieśności 95 - 96%
Produkcja jaj w odniesieniu do stanu aktualnego do 60 tyg. 257 - 266
Produkcja jaj w odniesieniu do stanu aktualnego do 90 tyg. 419 - 432
Produkcja jaj w odniesieniu do stanu aktualnego do 100 tyg. 468 - 483
Przeżywalność do 60 tygodnia 97%
Przeżywalność do 100 tygodnia 92%
Wiek uzyskania 50% produkcji 140 dni
Średnia masa jaja w 26 tygodniu 57,3 - 59,7 g
Średnia masa jaja w 32 tygodniu 60,1 - 62,5 g
Średnia masa jaja w 70 tygodniu 62,9 - 65,5 g
Średnia masa jaja w 100 tygodniu 64,0 – 66,7 g
Całkowita masa jaj na nioskę w odniesieniu do stanu początkowego (18-100 tyg.) 28,4 kg
Wytrzymałość skorupy doskonała
Średnie dzienne spożycie paszy (18-100 tyg.) 105 -112 g/dzień/ptak
Średnie spożycie paszy na 1 jajo (20 - 100 tydzień) 128 - 132 g/jajo