Fermy Drobiu – Odchowalnie (kurki odchowane)

Oferujemy również:

Standardowy program szczepień profilaktycznych obejmuje: 

Choroba Mareka (2x), IB ND (1x) – szczepienie w zakładzie wylęgowym

Salmonella Enteritidis + Salmonella Typhimurium (2x)

Gumbro IBD (2x)

Pomór rzekomy drobiu ND (4x)

Zakaźne zapalenie oskrzeli IB (6x)

Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy ILT (1x)

Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego AE (1x)

Pneumowirusy SHS (1x)

Syndrom spadku nieśności EDS (1x)

Wykonujemy również dodatkowe szczepienia - zgodnie z potrzebami klienta

Systemy odchowu: 

Odchów kurek przeznaczonych do produkcji jaj w systemie wolierowym i ściółkowym z automatycznymi gniazdami

Odchów kurek przeznaczonych do produkcji jaj w systemie ściółkowym

Odchów kurek przeznaczonych do produkcji jaj w systemie ściółkowym

Odchów kurek przeznaczonych do produkcji jaj w systemie klatkowym
Odchów kurek przeznaczonych do produkcji jaj w systemie klatkowym

Odchów kurek przeznaczonych do produkcji jaj w systemie klatkowym

Oferujemy transport kurek na fermę klienta